FRAMÖVER

Astrid Menasanch Tobieson har flera planerade produktioner framöver. Bl.a. för Dalateatern, Kulturhuset Stadsteatern samt Teatro del Barrio i Madrid.

Mellan 2019-2022 är Astrid Menasanch Tobieson knuten till ett konstnärligt team som Dalateatern valt ut. Det konstnärliga teamet arbetar med tematiken ”Stad och land”. Under valåret 2022 kommer Menasanch Tobieson att skriva och regissera en produktion för samma teater med tematiken ”klass och nationalism”.

Dessutom arbetar Astrid Menasanch Tobieson med en föreställning i egen produktion som kommer ha premiär under året 2021.