FRAMÖVER

Mellan 2019-2022 är Astrid Menasanch Tobieson knuten till ett konstnärligt team som Dalateatern valt ut. Det konstnärliga teamet arbetar med tematiken ”Stad och land”. Under valåret 2022 kommer Menasanch Tobieson att skriva och regissera en produktion för samma teater med tematiken ”klass”.

Innan dess har Menasanch Tobieson bl.a. premiär på Kulturhuset Stadsteatern i mars 2021.  Hösten 2021 har Menasanch Tobieson premiär på en produktion i Madrid på ”Teatro del Barrio”. Parallellt skriver hon på ytterligare en produktion.