”Det finns två slags dårskap att vara på sin vakt emot. Den ena är tron att vi kan göra allting. Den andra är tron att vi inte kan göra någonting.” – André Brink

 


 Astrid Menasanch Tobieson
astrid.menasanch@gmail.com
+46 735 881 804